พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
ในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒