พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย ในโอกาสวันมหาสหภาพ ของโรมาเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562