พระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐซูรินาเม

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561