พระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561