พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔