พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายนายิบ อาร์มันโด บูเกเล ออร์เตซ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์คนใหม่

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2562

พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายนายิบ อาร์มันโด บูเกเล ออร์เตซ (Mr. Nayib Armando Bukele Ortez) ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์คนใหม่ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒