พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง พลเอก เดวิด จอห์น เฮอร์ลีย์ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียคนใหม่ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562