พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายก็อยซ์ ซะอีด (Mr. Kais Saied) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562

พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายก็อยซ์ ซะอีด (Mr. Kais Saied) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒