พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายฟีลีป จาซิงตู ญูซี (Mr. Filipe Jacinto Nyusi) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกเป็นสมัยที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563