พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายอับดุลมะยีด ตะบูน (Mr.Abdelmadjid Tebboune) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียคนใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563