พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายซอรัน มีลาโนวิช (Mr. Zoran Milanović) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียคนใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563

พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายซอรัน
มีลาโนวิช (Mr. Zoran Milanović) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียคนใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓