พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายโมฮัมหมัด อัชราฟ กานี (Dr. Mohammad Ashraf Ghani) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน เป็นสมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563