พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายโฟร์ นาซิงเบ (Mr. Faure Gnassingbé) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธาราณรัฐโตโกสมัยที่ ๔ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2563