พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังแกรนด์ดุ๊กและแกรนด์ดัชเชสแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในโอกาสที่พระโอรสในแกรนด์ดุ๊กและแกรนด์ดัชเชสรัชทายาทแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ประสูติ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2563