พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายลาซารัส แมกคาร์ที ชาเควรา (Mr. Lazarus McCarthy Chakwera) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563