พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายลุยส์ โรโดลโฟ อาบินาเดร์ โกโรนา (Mr. Luis Rodolfo Abinader Corona) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันคนใหม่ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563