พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเอมอมาลี เราะห์มาน (Mr. Emomali Rahmon) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน สมัยที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563