พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายมาร์แซลู รือเบลู ดือ โซว์ซา (Mr. Marcelo Rebelo de Sousa) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสเป็นสมัยที่ ๒ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564