พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการที่นายบาคารุดดิน ยูซุฟ ฮาบีบี (Mr. Bacharuddin Jusuf Habibie) อดีตประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562

พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ในการที่นายบาคารุดดิน ยูซุฟ ฮาบีบี (Mr. Bacharuddin Jusuf Habibie) อดีตประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถึงแก่อสัญกรรม  เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒