พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กรณีเกิดเหตุดินถล่มที่เหมืองหยกในเมืองผากั้น รัฐคะฉิ่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563