พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเลบานอน กรณีเกิดเหตุระเบิดใกล้กับท่าเรือกรุงเบรุต สาธารณรัฐเลบานอน เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563