พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในพื้นที่ภาคกลาง ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563