พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรณีเกิดพายุไซโคลนเตาะแต่ (Tauktae) พัดเข้ารัฐทางภาคตะวันตกของสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564