พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีบิสเซา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกินีบิสเซา ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2565