พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินี-บิสเซา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกินี-บิสเซา ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2566