พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีร์กีซ ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566