พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567