พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565