พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซิมบับเว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐซิมบับเว ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567