พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี กรณีเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัด คาห์รามันมาราช สาธารณรัฐตุรกี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566