พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเรเจป ตัยยิป แอร์โดอัน (Mr. Recep Tayyip Erdoğan) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566

พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเรเจป ตัยยิป แอร์โดอัน (Mr. Recep Tayyip Erdoğan) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖