พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง นายนันโกโล อึมบุมบา (Mr. Nangolo Mbumba) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบียคนใหม่ ในการที่ นายฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ (Mr. Hage Gottfried Geingob) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567