พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัว ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565