พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งตรงกับวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566