พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายลุยช์ อีนาซิว ลูลา ดา ซิววา (Mr. Luiz Inácio Lula da Silva) ในโอกาสสาบานตน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สมัยที่ ๓ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น
แสดงความยินดีไปยัง นายลุยช์ อีนาซิว ลูลา ดา ซิววา (Mr. Luiz Inácio Lula da Silva) ในโอกาสสาบานตน
เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สมัยที่ ๓ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖