พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566