พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดี ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐบุรุนดี ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565