พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566