พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเอมานูว์แอล มาครง (Mr. Emmanuel Macron) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นสมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565