พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในการที่ นายฟิเดล วัลเดซ รามอส (Mr. Fidel Valdez Ramos) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2565