พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566