พระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง นายคูเรลซูค อุคนา (Mr. Khurelsukh Ukhnaa) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมองโกเลียคนใหม่ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564

พระราชสาส์น
แสดงความยินดีไปยัง นายคูเรลซูค อุคนา (Mr. Khurelsukh Ukhnaa) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมองโกเลียคนใหม่ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔