พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565