พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวา ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566