พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565