พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง สุลต่าน อิบราฮิม อิบนี อัลมาร์ฮุม สุลต่าน อิซกันดาร์ สุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์ ในโอกาสสาบานพระองค์เข้ารับตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย พระองค์ที่ ๑๗ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567