พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเป็ตร์ ปาเวล (Mr. Petr Pavel) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐเช็ก ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566