พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง เชค มุฮัมมัด บิน ซัยยิด อัลนะฮ์ยาน (His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan) ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีพระองค์ใหม่ ในการที่ เชค เคาะลีฟะฮ์ บิน ซัยยิด อัลนะฮ์ยาน (His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan) ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี สวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565