พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565