พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสุลต่านแห่งโอมาน ในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมาน ซึ่งตรงกับ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2566